הודעה נשלחה בהצלחה :-)

מושגים ומונחים כלכליים חשובים לניהול היום יום שלונו

מושגים ומונחים כלכליים חשובים לניהול היום יום שלונו

אובר דרפט - משיכת יתר
יתרת חובה בחשבון העו"ש שלנו .

כל יתרת חובה נושאת ריבית. משיכת יתר היא בעצם הלוואה ולא תמיד הטובה ביותר שניתן לקבל בשוק.

בחשבון אליו נכנסת משכורת חודשית קבועה מסגרת האשראי בדרך כלל בגובה המשכורת .במידה ועוברים את הסכום המאושר משלמים ריבית גבוהה יותר. כל סכום מעבר למה שהוסכם עליו נקרא מ"חוץ  למסגרת".  

ביטחונות או בטוחות
כאשר מבקשים מהבנק הלוואה, מבקש הבנק ביטחונות להחזר ההלוואה. אם קיים חיסכון ישמש החיסכון כבטוחה ולא ניתן יהיה להשתמש בכסף הזה, עד תום תשלומי ההלוואה.

נקודות זיכוי - הפחתה בגובה התשלום למס הכנסה.
על  הכנסה יש לשלם מס. גובה המס נקבע מגובה ההכנסה וממאפיינים אישיים מגוונים. הפחתה מגובה המס מתבצעת באמצעות נקודות. לכל אדם מספר נקודות בסיסי מעבר לכך ,מספר הנקודות שונה מאדם.


עמלת שורה
על כל פעולה שאנחנו עושים בחשבון שלנו אנחנו משלמים עמלה לבנק. עמלה זו נקראת עמלת שורה. קיימת אפשרות לתשלום קבוע מוקטן מוגדר במספר הפעולות המותרות .לדוגמא 10 שח בחודש מקנות פעולת פקיד אחת ו9 פעולות דיגיטליות. כל פעולה נוספת תברור עמלה גבוהה יותר. יש להגיע להסכם עם הבנק על המסלול האישי המתאים .מסלול אישי תמיד יקטין עלויות. פעולות דיגיטליות  עולות פחות מפעולת פקיד. תכנון נכון של העבודה עם הבנק תחסוך בהוצאות.

ריביות

ההפרש בין הסכום שהתקבל לסכום שהוחזר במקרה של הלוואה הוא הריבית שמשולמת על השימוש בכסף. ריבית נמדדת באחוזים.

ריבית על החיסכון - היא הריבית שהבנק נותן לנו עבור הכסף שלנו שאינו בשימוש ומופקד אצלו.

יש לשים לב לכך לפער בין הריבית שאנחנו משלמים ובין זו שאנחנו מקבלים ולקבל החלטות בהתאם.
ריבית משתנה - ריבית שצמודה לגורם אחר למשל לפריים, למדד מחירים וכו. כאשר הגורם אליו צמודה הריבית משתנה הריבית בהתאם.
ריבית קבועה - ריבית הנקבעת באחוזים בעת לקיחת ההלוואה או לחלופין החיסכון ונשארת קבועה לאורך כל התקופה.
ריבית דריבית (ריבית מצטברת) סכום הריבית אינו קבוע ומחושב כל פעם מחדש על בסיס החוב הנותר ואליו מתווספת גם הריבית.
ריבית אפקטיבית (מותאמת) זו הריבית הכלכלית האמתית שאנחנו משלמים בפועל על הלוואה ,תשלומים בקרדיט וכו. היא נגזרת מחישובי ריבית דריבית ויקרה יותר. 

ריבית פריים - בנק ישראל קובע את הריבית בינו לבין הבנקים. ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%. זה הכל הריביות שיתוחשבו על ידי הבנקים לקבלת הלוואות. הריבית שיבקש מכם הבנק תלויה במרכיבים נוספים ואפשר לקיים עליה משא ומתן עם הבנק.

גילום

בהסכמי שכר מסויימים מובטח לעובד תשלום נטו על רכיב מסוים.(רכב,או טלפון או השכר עצמו)

המשמעות היא שהמעביד שמתחייב לנטו משלם את רכיבי המסים הנובעים מהחלטה זו. הפעולב של חישוב שכר הברוטו המתאים לשכר הנטו שהובטח קרויה גילום.

זכויות חתימה בחשבון משותף

ביחד-ביצוע של כל פעולה מחייב חתימות של כל השותפים בחשבון.

ביחד ולחוד- די בהוראה של כל אחד מהשותפים לביצוע כל פעולה בחשבון.

 

 

צור קשר

לא יודעים איפה להתחיל? התחלו כאן
כרמלה אפשטיין רותם, סדנאות בניהול כלכלת המשפחה
כתובת:

א.ד. ברגמן 2, רחובות
{ הרצאות וסדנאות בכל הארץ }

טלפון:
האימייל שלי: